Home » BLOG » Marketingplan maken? Gebruik de marketingplan checklist!

Marketingplan maken? Gebruik de marketingplan checklist!

Gepubliceerd op 8 mei 2018 om 18:13

In deze marketingplan controle lijst vind je alle stappen die je moet maken om tot een gefundeerd marketingplan te komen op 1 A4'tje. Print de lijst uit en je hebt een handige naslag bij het opstellen van je marketingstrategie.

1. Probleemstelling & onderzoeksvraag

! Let op dat je de afstemming van de organisatie (intern) met de omgeving (extern) in de probleemstelling benoemd.

2. Externe analyse (omgeving van je bedrijf)

 • Afnemersanalyse

  • Verdeling in segmenten (domeinbepalingsmodel van Abell), kwantitatieve en kwalitatieve analyse per segment.
 • Distributieanalyse

  • Distributiewijze, -vormen, -positie en -concentratie
 • Concurrentieanalyse

  • Bedrijfstakconcurrenten, leveranciers, kopers, nieuwe toetreders en substituten (vijf-krachtenmodel Porter)
 • Macro-omgevingsanalyse

  • Demografische, rechterlijke, economische, technologische en sociaal culturele factoren (DRETS)

3. Interne analyse (je bedrijf)

 • Organisatie onderzoek

  • Strategie, structuur, systemen, stijl, staf, skills, subordinate goals (7S-model, McKinsey)
 • Financieel onderzoek

  • Rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, omzetsnelheid, cash flow, ontwikkeling in kosten en opbrengsten, financieringsstructuur onderneming
 • Marketing onderzoek

  • Inhoud beleid, huidige invulling marketingmix, uitvoering marketingtaak – wat is de effectiviteit en efficiency?
  • Portfoliomatrix (Boston Consultancy Group)

4. SWOT(I) analyse

 • Sterkten (intern)
 • Zwaktes (intern)
 • Kansen (extern)
 • Bedreigingen (extern)
 • Issues

5. Doelstellingen, strategische opties en strategie

 • Doelstellingen
 • Strategische opties
 • Strategische keuze

6. Implementatie

 • Hoe ga je de marketingmix invullen om je strategie te realiseren?
  • Product
  • Promotie
  • Plaats
  • Prijs
  • Personeel (alleen bij dienstenmarketing)

 

Bron: Marketingstrategie, het schrijven van een strategisch marketingplan (2017), Frambach, Nijssen 

Heb je vragen?

Of wil je meer weten over marketingplanning? PERSPECTIEF vertelt je graag meer over onze diensten.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.